Basarabeni.Ro

Portalul Basarabenilor din România

Avocat basarabeni.ro -Lăcătuș Igor
Campania Pro Cetăţenie Română
[o]

28 mai 2024, ora locală: 20:52

 

Memorialul curajului românesc în Cehia. Sfinţirea bisericii româneşti din Most

adăugat 10 octombrie 2011, 10:31, 13:31 la Eveniment • Articol publicat de Cornel Postolachi

romani in Cehia, Most, biserica romaneasca, Eugen Tomac, DRP, Patriarhul Daniel,

Biserica românească ridicată de Patriarhia Română în oraşul ceh Most, în cinstea celor peste 60.000 de ostaşi români care s-au jertfit pentru eliberarea Cehoslovaciei de invazia nazistă, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, a fost sfinţită ieri, 9 octombrie, de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, împreună cu Preafericitul Părinte Mitropolit Krystoph al Cehiei şi Slovaciei, Înalt Preasfinţitul Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, şi Preasfinţitul Ciprian Câmpineanul, Episcop-vicar patriarhal.

Sfinţirea acestui lăcaş de cult, cu valoare de simbol pentru neamul românesc, a constituit punctul central al vizitei Preafericitului Părinte Patriarh Daniel în Cehia şi, totodată, împlinirea testamentului moral moştenit de la patriarhul Teoctist, care şi-a dorit ridicarea unei biserici în micul oraş minier Most, în memoria eroilor noştri datorită cărora România a fost luată în considerare la încheierea Tratatului de Pace din 9 mai 1945. Deşi primii paşi pentru împlinirea acestui deziderat s-au făcut acum şase ani, abia anul trecut s-a reuşit finalizarea bisericii, care a fost lucrată în lemn de meşterii maramureşeni din Bârsana şi amplasată în frumosul parc dendrologic din apropierea oraşului Most. Întrucât cei peste 60.000 de ostaşi români s-au jertfit pentru eliberarea Cehoslovaciei de sub ocupaţia hitleristă, la acest proiect au aderat cu entuziasm, încă de la început, Arhiepiscopia Ortodoxă de Praga, dar şi reprezantanţi ai autorităţilor de stat, centrale şi locale cehe. Din acest motiv, sfinţirea noii biserici a fost un moment semnificativ, care a consfinţit comuniunea dintre cele două Biserici şi cooperarea dintre poporul ceh şi cel român.

Evenimentul a adunat, în jurul noii biserici, pe românii stabiliţi în diferite părţi ale Cehiei, dar şi locuitori ai oraşului Most, care au primit acest moment cu bucurie, percepându-l ca pe o reparaţie morală mult-aşteptată pentru lăcaşurile de cult dărâmate cu sălbăticie în timpul regimului comunist. Potrivit mărturiilor localnicilor, biserica românească de aici va umple acest gol din sufletul lor, care au trăit timp de mulţi ani suferinţa de a nu avea nici un lăcaş de rugăciune în zonă. Singura biserică salvată din calea buldozerelor comuniste, datorită importanţei şi vechimii sale istorice, a rămas din păcate cu statut doar de monument istoric, destinat turiştilor.

Două popoare unite în rugăciune

La primele ore ale dimineţii, cei patru arhierei au târnosit noua biserică ce va purta hramul 'Înălţarea Domnului' şi 'Sfântul Mare Mucenic Valentin din Durostorum'. După slujba de sfinţire, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel al Bisericii Ortodoxe Române şi Preafericitul Părinte Mitropolit Krystoph al Cehiei şi Slovaciei au săvârşit Sfânta Liturghie, înconjuraţi de un sobor de ierarhi, preoţi şi diaconi din România, Cehia şi Slovacia, în prezenţa mai multor reprezentanţi ai Statului român, ai Ambasadei Române la Praga, ai Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere şi ai autorităţilor locale din oraşul Most. Răspunsurile la strană au fost date de Corul 'Tronos' al Patriarhiei Române.

În cuvântul de învăţătură, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a explicat legătura dintre pericopa evanghelică despre învierea fiului văduvei din Nain, care s-a citit la Sfânta Liturghie, şi pomenirea celor adormiţi, referindu-se în mod special la pomenirea eroilor, ca filon pe care s-a clădit noua biserică din Most. 'Această biserică este şi un memorial al celor care au căzut pe câmpurile de luptă pentru eliberarea Cehiei şi Slovaciei. Când urmaşii celor care au fost eroi aici aud că cineva se roagă pentru ei, rugăciunea noastră devine mângâiere, consolare, manifestare a iubirii noastre frăţeşti faţă de oameni pe care nu i-am cunoscut personal, dar care se află în iubirea lui Hristos pentru că s-au jertfit pentru libertate şi pentru demnitate', a spus Patriarhul Daniel.

Patriarhul României i-a dăruit Preafericitului Părinte Krystoph un set de engolpioane, un set de monede cu patriarhii României, un baston arhieresc cu mânerul lucrat în argint filigranat şi un set de veşminte arhiereşti. Pentru implicarea deosebită în demersurile de înfiinţare a aşezământului bisericesc de la Most, Preasfinţitul Ciprian Câmpineanul a primit de la Patriarhul nostru un engolpion, iar părintele Cristian Popescu a primit o cruce de iconom stavrofor. Pentru a marca acest moment istoric din viaţa Bisericii Ţinuturilor Cehiei şi Slovaciei, Preafericitul Krystoph i-a conferit Patriarhului Daniel Ordinul 'Sfinţii Chiril şi Metodiu', cea mai înaltă distincţie bisericească cehă, care a fost instituită acum 60 de ani şi s-a oferit de-a lungul timpului doar întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe autocefale. Preafericitul Krystoph i-a mulţumit Patriarhului Daniel pentru eforturile pe care le-a depus pentru ridicarea primei biserici închinate eroilor eliberatori ai Cehiei: 'Ceea ce putem face noi pentru cei care ne-au eliberat ţara cu preţul vieţii lor este să ne rugăm pentru ei în mod special şi să avem grijă ca memoria lor să rămână mereu vie în acest popor. Până acum nu am avut un loc special pentru această rugăciune. Am construit mai multe monumente în amintirea lor, dar până acum nici o biserică. Aceasta este prima biserică în care ne vom ruga pentru eliberatorii ţării noastre', a spus Preafericitul Krystoph.

O troiţă ce va mărturisi peste veacuri curajul eroilor români

La finalul Sfintei Liturghii, după cum ne informează 'Ziarul Lumina' a urmat slujba de sfinţire a troiţei închinate eroilor români care s-au jertfit pentru eliberarea ţinuturilor Cehiei şi Slovaciei de sub ocupaţia nazistă. Lista cu numele acestora semnată de Întâistătătorii celor două Biserici a fost introdusă într-un tub metalic, ce a fost aşezat în soclul troiţei. Oficialităţile prezente au depus coroane de flori, în acordurile imnului 'Pui de lei'. Tot în memoria eroilor noştri, eleva Cătălina Alexa a recitat o poezie scrisă de un soldat român de pe frontul de luptă adresată mamei şi iubitei sale. Sărbătoarea s-a încheiat cu rugăciunea 'Tatăl nostru', rostită în limba cehă de Preafericitul Krystoph.

În cadrul ceremoniei de inaugurare a monumentului au rostit alocuţiuni şi Vlastimil Vozka, primarul oraşului Most, Pavla Bendova, reprezentantul Ministerului Culturii din Cehia, şi Eugen Tomac, secretar de stat pentru Departamentul Românilor de Pretutindeni. Gen. lt. Ion Oprişor, secretar CSAT în cadrul Administraţiei Prezidenţiale, a citit mesajul preşedintelui României, Traian Băsescu, care a transmis omagiile pentru cei care şi-au jertfit prezentul ca noi să avem un viitor, subliniind în acelaşi timp faptul că 'sfinţirea acestui lăcaş de cult a fost rodul strădaniei acelora care consideră că istoria militară reprezintă o pagină importantă din marea carte a istoriei naţionale şi universale. Rămânem profund impresionaţi de faptul că ostaşii români care s-au jertfit pe meleagurile străine nu sunt daţi uitării şi, de aceea, apreciem în mod deosebit această cooperare între autorităţile locale din Cehia şi Bisericile Ortodoxe surori.'

Referindu-se la biserica ce tocmai a fost sfinţită, Daniela Gîtman, ambasadorul României la Praga, a spus că este 'prima construcţie românească în stil maramureşean din Republica Cehă, un lăcas unic şi original, ridicat cu multă dragoste de meşteşugarii maramureşeni, dar şi o dovadă tangibilă a legăturilor istorice dintre români şi cehi. Eu cred că este o mărturie-testament pentru generaţiile viitoare, privind trăinicia relaţiilor de prietenie dintre ţările noastre. Vedeţi, istoria nu este doar un dar, ci şi o sarcină pentru om. Avem astăzi ocazia să ne amintim despre aspiraţiile noastre comune pentru libertate şi despre sacrificiile ostaşilor cehi şi români pentru îndeplinirea idealurilor naţionale'.

Agapa ce a urmat a oferit participanţilor la eveniment posibilitatea de a viziona expoziţia de tablouri pictate pe mătase de către pictorul moldovean Teodor Buzu şi de a audia un program folcloric oferit de câţiva copii din România.

Expresie a spiritualităţii româneşti în centrul Europei

Biserica va funcţiona ca aşezământ monahal şi va fi destinată comunităţii de credincioşi ortodocşi români, prezenţi într-un număr destul de însemnat în această ţară. Slujbele în limba română vor fi săvârşite în această biserică de către părintele Cristian Popescu.

Construirea lăcaşului de cult este gândită şi ca un punct de pornire pentru promovarea spiritualităţii şi a arhitecturii tradiţionale româneşti în Cehia. Din această perspectivă, sfinţirea aşezământului ortodox din Most rămâne o mărturie vie a spiritului de jertfelnicie a poporului român şi, în acelaşi timp, o expresie a spiritualităţii româneşti în centrul Europei. Având în vedere poziţionarea geografică a oraşului Most, în apropierea graniţei cu Germania şi nu departe de Praga, în jurul său vor putea fi dezvoltate şi activităţi culturale menite să prezinte turiştilor de pretutindeni specificul spiritualităţii, istoriei şi culturii române în context european.

O candelă aprinsă la Most pentru eliberatorii Cehoslovaciei

Iniţiativa construirii unui lăcaş de cult românesc închinat celor peste 60.000 de ostaşi români căzuţi la datorie, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, a aparţinut fostului ambasador al României la Praga, Gheorghe Tinca. În anul 2005, Excelenţa Sa a propus acest proiect atât Preafericitului Krystoph, Arhiepiscopul de Praga, cât şi vrednicului de amintire patriarh Teoctist. La început, au fost implicate în proiect atât Ministerul Afacerilor Externe, cât şi Ministerul Apărării Naţionale, ambele salutând iniţiativa, fără însă a continua demersurile. Între timp, ambasadorul Gheorghe Tinca s-a retras din activitatea diplomatică, iar la cele două ministere s-au tot schimbat miniştrii şi şefii de Stat-Major ai Forţelor Armate, astfel încât proiectul construirii bisericii din Most a fost neglijat. Patriarhia Română însă, în cooperare cu Biserica Ortodoxă din Cehia, conştientizând însemnătatea prezenţei unei biserici româneşti în Cehia, a întreprins toate demersurile necesare pentru concretizarea proiectului. Un prim pas a fost făcut de Primăria oraşului Most, care a oferit Arhiepiscopiei de Praga, cu preţul simbolic de coroană cehă, suprafaţa de 1.500 mp, în vederea amplasării bisericii de lemn. Al doilea moment l-a constituit slujba de sfinţire a pietrei de temelie, oficiată de cei doi Întâistătători, preafericitul Teoctist şi Preafericitul Krystoph, în prezenţa autorităţilor de stat cehe, centrale şi locale şi a reprezentanţilor Ambasadei României la Praga, în data de 14 iulie 2007. După întronizarea noului Patriarh al României, Preafericitul Părinte Daniel, pe agenda proiectelor prioritare se afla şi realizarea bisericii de lemn pentru Cehia. În urma demersurilor întreprinse de către Preafericirea Sa, Departamentul Românilor de Pretutindeni, prin bunăvoinţa secretarului de stat Eugen Tomac, a sprijinit Patriarhia Română cu suma de 40.000 de euro, reprezentând preţul prelucrării şi amplasării la faţa locului a bisericii de lemn, ce fusese comandată în anul 2009 unei echipe de meşteri lemnari din Valea Izei şi Bârsana, aflaţi sub îndrumarea preotului Ioan Pop. Pregătirea şi prelucrarea lemnului s-au încheiat în vara anului 2010, când meşterii maramureşeni, deplasându-se în Cehia, au asamblat părţile componente ale bisericii pe fundaţia pregătită din vreme de către Primăria din Most. După câteva săptămâni de muncă, a fost ridicată frumoasa biserică românească în stil maramureşean de 27 m înălţime, după care au început lucrările de pregătire pentru momentul sfinţirii. La înfrumuseţarea bisericii, o contribuţie deosebită a avut şi Nicolae Dedulea, preşedintele Asociaţiei Românilor din Cehia.


Autor: basilica.ro
Sursa: www.basilica.ro


‹ înapoi la Ultimele Ştiri | sus ▲

Întrebări şi răspunsuri

Ultimele răspunsuri

 • #1 Lilyutza pentru natalita.popescu
  Odata ce esti si cetatean roman nu cred ca ai nevoie de acte din Republica Moldova, cel mai bine intrenati la starea civila din localitatea viitorului...

 • #2 Anusca pentru dorin1995
  dar daca depui direct la universitate si nu intri la buget sau eventual deloc mai poti depune si la consulat sau mu mai ai voie ?
  ...

 • #3 cielfanthom pentru dorin1995
  Salut!
  In acest caz aplici ca oricare alt absolvent de liceu, depunand dosarul la consulat(pentru a candida pentru unul din locurile pentru etnici rom...

 • #4 marinaian pentru Alina
  cei mai marsavi soferi sand pe ruta BRASOV-CHISINAU si sunt cei mai mari tepari. Evitari autobuzele lor de la orele 19:00 si 21:00. Eu de ultimu timp ...

 • #5 luminitacumpana pentru D0ina
  Ca basarabean cu diploma din rep. Moldova , nu e nevoie de echivalare dar ca romani cu diploma de la Moldova e necesar de echivalat la CNRED. Cu o ase...

 • #6 adaiulica pentru nicu_d
  salut, anul trecut nu a fost nevoie de echivalare de diploma cei de la universitate ocupanduse personal, dar trebuie sa intrebi la universitatea care ...

 • #7 lilik pentru Bogdanpop
  si tu ai scos vreodata bani de pe siteul asta?
  ...

 • #8 donici.vyiorel pentru Ciobanu_V
  Buna, lasa-mi un msg pe e-mail donici.vyiorel@gmail.com cu mai multe detalii gen, orasul in care ai vrea sa te transferi, la medicina generala/dentara...

 • #9 crinna pentru larisa2726
  aproape 10 media, ca sunt doar 5 locuri la masterat...

 • #10 adaiulica pentru Cornel
  deci poti in acest caz sa aplici pentru un liceu/colegiu in Romania, poti beneficia de locurile acordate de statul Roman ( astfel primind o bursa de 5...

Parteneri

Basarabeni.Ro

PROIECT realizat in cadrul OSB Timisoara

osb.basarabeni.ro

PROIECT administrat si intretinut de Basarabeni Media Grup

Eveniment

BREAKING NEWS // România a votat UNIREA. Decizie istorică în Parlamentul de la București
Vocea Moldovenilor a fost auzită: România vrea Unire! Declarația de REUNIRE a fost votată cu majoritate. În ceasul Marelui Centenar, în plenul reunit al Parlamentului de la București, în cadrul ședinței solemne dedicate celor 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu România, toată clasa politică românească a dat [...] mai mult
Cel mai MARE județ din România, Timis, a semna pentru UNIRE
Cel mai mare județ din România, judetul Timis, a semnat Declarației de Unire cu R. Moldova, înițiativa care ii apartine Roxanei Iliescu, vicepreședinte al Județului Timiș.
Propunerea a fost supusa votului pe 29 martie.
“Îi rog pe toţi colegii să îl semnăm, indiferent de coloratura politică [...] mai mult
Concert în aer liber - Zdob si Zdub, Nicoleta Nuca - Festivalul Cultural ,,Zilele Basarabiei” din Timisoara
Deschiderea grandiosului proiect: Festivalul Cultural ,,Zilele Basarabiei”, ediția a XVIII-a se va marca printr-un eveniment de anvergură și anume: Concert în aer liber, alături de interpreți de renume atât din Republica Moldova, cât și din România.Astfel, se va realiza o punte de legătură între cele două [...] mai mult
ȘOC! Cel mai MARE județ din România va semna UNIREA
 În timp ce Igor Dodon se află în plină campanie a promovării prostiei în Republica Moldova, iar replicile tovarășului la adresa primarului din localitatea Băcioi amintesc de agitarea godacului înainte de a fi sacrificat pentru masa de Crăciun, la care vedem aceeași expresie în care se [...] mai mult
Festivalul Cultural ,,Zilele Basarabiei”, ediția a XVIII-a din Timisoara
Cel mai așteptat proiect al anului marca OSB Timișoara-Festivalul Cultural ,,Zilele Basarabiei” revine și în acest an. La cea de-a XVIII-a ediție sărbătorim împreună 100 de ani de la sublima operă istorică-Marea Unire.
Festivalul reunește, deja de 18 ani, artiști, actori, studenți și elevi talentați, din cele două țări românești: [...] mai mult
Sunt 60! Încă două localități din țara noastră au semnat declarația simbolică de Unire
Ideea semnării unei declarații simbolice de unire devine din ce în ce mai populată în localitățile din țara noastră. După ce săptămâna trecută mai multe sate au semnat acest document, luni, localitățile Țînțăreni din raionul Telenești și Copceac din Ștefan Vodă au semnat, de asemenea, declarațiile de unire simbolică.
Odată [...] mai mult
DMITRII ROGOZIN, DECLARAT PERSONA NON GRATA ÎN R.MOLDOVA
Vicepremierul rus, Dmitrii Rogozin a fost declarată persona non grata în R.Moldova. Decizia a fost luată astăzi la Guvern în urma unei solicitări din partea ministrului de Externe, Andrei Galbur, după ce oficialul rus și-a declarat disponibilitatea de a veni în septembrie la Chișinău, dacă autoritățile [...] mai mult
/FOTO/ DODON ÎL PLAGIAZĂ PE PUTIN? ȘEFUL STATULUI A URCAT ÎN TRONUL ARHIERESC DIN BISERICA PROTATON
O imagine cu președintele țării, aflat în vacanță pe muntele Athos, a stârnit un val de critici și glume pe seama lui. Acesta apare pe tronul arhieresc din biserica Protaton, cea mai importantă clădire din Careia, fiind totodată și cea mai veche biserică din Sfântul Munte Athos, în aceeași ipostază în care a fost surprins [...] mai mult
30 IULIE INDEMN LA PROTEST
După 2 zile în care au protestat la Parlament și Președinție, partidele de opoziție anunță o nouă manifestație de protest, care va avea loc la 30 iulie. De această dată formațiunile din opoziție pregătesc o manifestație mai amplă, care se va desfășura duminică, 30 iulie, cu începere de la ora 12:00.
 

 
Liderul [...] mai mult
SIS:ECHIPAMENT MILITAR, DEPISTAT LA FRONTIERA MOLDO-ROMÂNĂ
Serviciul de Informaţii şi Securitate în comun cu Serviciul Vamal şi Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale au desfăşurat o operaţiune în cadrul căreia au identificat şi ridicat un lot de uniforme şi accesorii militare, fără acte de provenienţă. Echipamentul militar urma să [...] mai mult

randat în 	0.3124 secunde