„La sfârșitul zilei am primit informație de la bancă. Am făcut verificarea acestor transferuri. Am stabilit că persoana care a făcut transferul are antecedente penale. Acest „erou” deseori este folosit de autorități fie împotriva concurenților, fie în scheme ilegale”, a declarat secretarușl general al PAS, Igor Grosu. 

În acest context, PAS face apel către CNA, MAI și SIS să investigheze atent acest caz. „Noi vom pune la dispoziție toate datele”, a mai adăugat Grosu.

De menționat că nume­le lui Vea­ce­slav Galoi apa­re într-un dosar cu impli­ca­rea unor fun­cţio­na­ri din cadrul Ofi­ci­u­lui Stă­rii Civi­le Unghe­ni. ZdG a rela­tat, în 2008, des­pre acel dosar, care, într-un final, s-a dove­dit a fi o însce­na­re cu par­ti­ci­pa­rea şi impli­ca­rea lui Galoi. 

Potrivit ZdG, fla­gran­tu­ri­le sunt, se pare, spe­cia­li­ta­tea casei pen­tru Vea­ce­slav Galoi. Ori­gi­nar din Sipo­te­ni, Călă­ra­şi, ofi­ci­al, aces­ta e nean­ga­jat în câm­pul mun­cii, iar săte­nii nu au cuvin­te prea fru­moa­se des­pre el. „E un om peri­cu­los pen­tru soci­e­ta­te”, zice o local­ni­că. Pri­ma­rul satu­lui, Vasi­le Raţă, susţi­ne sus­pi­ciu­ni­le care pla­nea­ză asu­pra aces­tu­ia, menţionând că Galoi ar fi vrut să-i însce­ne­ze şi lui un fla­grant. „Nu găsesc cuvin­te pen­tru a-l des­crie. El e per­ce­put în soci­e­ta­te ca o per­soa­nă nega­ti­vă. Nu lucrea­ză nică­ie­ri. Mereu a fost impli­cat în pros­tii. Înră­ia lumea. Cred că avea rela­ţii prin orga­ne­le de drept. În ajun de Anul Nou, cine­va mi-a zis să mă păzesc, că îmi pre­gă­tea şi mie ceva, un fla­grant. I-am spus că abia aştept. Dar, s-a întâm­plat ca în vor­ba ceea: „Nu săpa groa­pa altu­ia, să nu cazi tu în ea”. Cunosc mul­te per­soa­ne cu fun­cţii de răs­pun­de­re căro­ra el a încer­cat să le bage mită”, susţi­ne ofi­ci­a­lul. Dis­cu­tând cu ZdG, mulţi din­tre ei au con­fir­mat infor­ma­ţia.

În 2014 publicația scria că Vea­ce­slav Galoi se afla în arest.