Basarabeni.Ro

Portalul Basarabenilor din România

Avocat basarabeni.ro -Lăcătuș Igor
Campania Pro Cetăţenie Română
[o]

12 iulie 2024, ora locală: 19:56

 

Acordarea/prelungirea dreptului de sedere temporara

Conditii generale. Dreptul de sedere temporarã în România se poate prelungi succesiv dacã sunt îndeplinite urmãtoarele conditii:

 1. sunt îndeplinite în continuare conditiile cu privire la intrarea în România:
  • prezintã, în conditiile prezentei ordonante de urgentã, documente care justificã scopul si conditiile sederii lor si care fac dovada existentei unor mijloace corespunzãtoare atât pentru întretinere pe perioada sederii, cât si pentru întoarcerea în tara de origine sau pentru tranzitul cãtre alt stat în care existã siguranta cã li se va permite intrarea,

  • nu sunt inclusi în categoria strãinilor împotriva cãrora s-a instituit mãsura interzicerii intrãrii în România sau care au fost declarati indezirabili

  • nu au încãlcat anterior, în mod nejustificat, scopul declarat la obtinerea vizei sau, dupã caz, la intrarea pe teritoriul României ori nu au încercat sã treacã frontiera României cu documente false;

  • pe numele lor nu au fost introduse alerte în Sistemul Informatic Schengen în scopul refuzãrii intrãrii;

  • nu prezintã un pericol pentru apãrarea si siguranta nationalã, ordinea, sãnãtatea ori morala publicã.;


 2. nu a intervenit, pe perioada sederii în România, vreunul dintre motivele de nepermitere a intrãrii:
  • sunt semnalati de organizatii internationale la care România este parte, precum si de institutii specializate în combaterea terorismului cã finanteazã, pregãtesc, sprijinã în orice mod sau comit acte de terorism;

  • existã indicii cã fac parte din grupuri infractionale organizate cu caracter transnational sau cã sprijinã în orice mod activitatea acestor grupuri;

  • existã motive serioase sã se considere cã au sãvârsit sau au participat la sãvârsirea unor infractiuni contra pãcii si omenirii ori a unor crime de rãzboi sau crime contra umanitãtii, prevãzute în conventiile internationale la care România este parte.

  • au sãvârsit infractiuni pe perioada altor sederi în România ori în strãinãtate împotriva statului sau a unui cetãtean român;

  • au introdus sau au încercat sã introducã ilegal în România alti strãini;

  • suferã de maladii care pot pune în pericol grav sãnãtatea publicã, stabilite prin ordin al ministrului sãnãtãtii publice.


 3. posedã document de cãlãtorie valabil, cu exceptia cazurilor în care documentul de cãlãtorie a expirat dupã intrarea în România si, din motive independente de vointa strãinului, acesta nu a putut fi prelungit;

 4. solicitã acordarea sau prelungirea dreptului de sedere pentru acelasi scop pentru care i s-a acordat viza sau i s-a prelungit dreptul de sedere în baza cãruia se aflã pe teritoriul României, cu exceptia membrilor de familie ai cetãteanului român, dacã solicitã prelungirea dreptului de sedere temporarã pentru reîntregirea familiei;

 5. a respectat anterior scopul pentru care i s-a aprobat sederea în România;

 6. face dovada detinerii legale a spatiului de locuit la adresa la care declarã cã are resedinta pe teritoriul României. În cazul strãinilor care beneficiazã de un drept de sedere pentru reîntregirea familiei, dovada detinerii legale a spatiului de locuit se poate face de cãtre sponsorul sau cetãteanul român ai cãrui membri de familie sunt si cu care acestia locuiesc;

 7. prezintã dovada asigurãrii sociale de sãnãtate;

 8. prezintã dovada achitãrii taxelor aferente prelungirii dreptului de sedere si a costului documentului ce se emite în acest scop;Conditii speciale. Strãinilor intrati în România în scopul angajãrii în muncã li se prelungeste dreptul de sedere temporarã, dacã:

 1. sunt titulari ai unei autorizatii de muncã valabile. Strãinilor care pot fi încadrati în muncã la persoane fizice sau juridice din România, fãrã autorizatie de muncã, în conditiile legii, li se poate prelungi dreptul de sedere fãrã a fi titularii unei autorizatii de muncã valabile.

 2. prezintã contractul individual de muncã vizat de inspectoratul teritorial de muncã în a cãrui razã îsi are sediul angajatorul sau o conventie civilã încheiatã cu o structurã sportivã, în conditiile legii, dacã strãinii desfãsoarã activitãti în calitate de sportiv profesionist;

 3. salariul înscris în contractul individual de muncã este cel putin la nivelul salariului minim garantat în platã;

 4. actul medical de atestare a stãrii de sãnãtate, din care sã rezulte cã strãinul este apt pentru a fi încadrat în muncã;

 5. certificatul de atestare fiscalã emis de administratia finantelor publice în a cãrei razã teritorialã îsi are sediul angajatorul privind achitarea la zi a obligatiilor cãtre bugetul public national, doar la prelungirile ulterioare sau dacã între data înregistrãrii solicitãrii pentru eliberarea autorizatiei si data înregistrãrii cererii pentru eliberarea permisului de sedere au trecut mai mult de 60 de zile;

 6. copia actului de identitate si, dupã caz, a autorizatiei sau a altui document legal care atestã exercitarea unei activitãti ori profesii independente, dacã angajatorul este persoanã fizicã.Revino la pagina superioară: Legislaţie
Alte titluri din aceeaşi categorie:

Obține diploma UAIC studiind la Bălți

Admitere 2011-2012 România

Admitere 2010-2011 România

Admitere 2009-2010 România

Şcolarizarea cetăţenilor din Republica Moldova în învatamântul liceal şi superior de stat din România în anul şcolar/universitar 2008-2009

Legea nr. 21/1991 a Cetăţeniei Române

Declaraţia de Independenţă a Republicii Moldova

Constituţia României

Constituţia Republicii Moldova

Şcolarizarea cetăţenilor din Republica Moldova în învăţământul liceal şi superior de stat din România în anul şcolar/universitar 2007-2008

Scolarizarea cetatenilor din Republica Moldova in invatamantul liceal si superior de stat din Romania în anul şcolar/universitar 2006-2007

Acordarea/prelungirea dreptului de sedere temporara

Acte Necesare Pentru Redobândirea Cetăţeniei Române

Întrebări şi răspunsuri

Ultimele răspunsuri

 • #1 Lilyutza pentru natalita.popescu
  Odata ce esti si cetatean roman nu cred ca ai nevoie de acte din Republica Moldova, cel mai bine intrenati la starea civila din localitatea viitorului...

 • #2 Anusca pentru dorin1995
  dar daca depui direct la universitate si nu intri la buget sau eventual deloc mai poti depune si la consulat sau mu mai ai voie ?
  ...

 • #3 cielfanthom pentru dorin1995
  Salut!
  In acest caz aplici ca oricare alt absolvent de liceu, depunand dosarul la consulat(pentru a candida pentru unul din locurile pentru etnici rom...

 • #4 marinaian pentru Alina
  cei mai marsavi soferi sand pe ruta BRASOV-CHISINAU si sunt cei mai mari tepari. Evitari autobuzele lor de la orele 19:00 si 21:00. Eu de ultimu timp ...

 • #5 luminitacumpana pentru D0ina
  Ca basarabean cu diploma din rep. Moldova , nu e nevoie de echivalare dar ca romani cu diploma de la Moldova e necesar de echivalat la CNRED. Cu o ase...

 • #6 adaiulica pentru nicu_d
  salut, anul trecut nu a fost nevoie de echivalare de diploma cei de la universitate ocupanduse personal, dar trebuie sa intrebi la universitatea care ...

 • #7 lilik pentru Bogdanpop
  si tu ai scos vreodata bani de pe siteul asta?
  ...

 • #8 donici.vyiorel pentru Ciobanu_V
  Buna, lasa-mi un msg pe e-mail donici.vyiorel@gmail.com cu mai multe detalii gen, orasul in care ai vrea sa te transferi, la medicina generala/dentara...

 • #9 crinna pentru larisa2726
  aproape 10 media, ca sunt doar 5 locuri la masterat...

 • #10 adaiulica pentru Cornel
  deci poti in acest caz sa aplici pentru un liceu/colegiu in Romania, poti beneficia de locurile acordate de statul Roman ( astfel primind o bursa de 5...

Parteneri

Basarabeni.Ro

PROIECT realizat in cadrul OSB Timisoara

osb.basarabeni.ro

PROIECT administrat si intretinut de Basarabeni Media Grup

randat în 	0.0199 secunde