Basarabeni.Ro

Portalul Basarabenilor din România

Avocat basarabeni.ro -Lăcătuș Igor
Campania Pro Cetăţenie Română
[o]

19 iulie 2024, ora locală: 00:45

 

Legea nr. 21/1991 a Cetăţeniei Române

(publicata în Monitorul Oficial nr. 98 din 6 martie 2000)


CAPITOLUL I
Dispozitii generale
Art. 1.
Cetatenia romana este legatura si apartenenta unei persoane fizice la statul roman.
Cetatenii romani sunt egali in fata legii; numai ei vor fi admisi in functiile publice civile si militare.
Cetatenii Romaniei se bucura de protectia statului roman.

Art. 2.
Modurile de dobandire si de pierdere a cetateniei romane sunt cele prevazute in prezenta lege.

Art. 3.
Incheierea, declararea nulitatii, anularea sau desfacerea casatoriei intre un cetatean roman si un strain nu produce efecte asupra cetateniei sotilor.
CAPITOLUL II
Dobandirea cetateniei romane
Art. 4.
Cetatenia romana se dobandeste prin:
a) nastere;
b) adoptie;
c) acordare la cerere.

A. Prin nastere

Art. 5.
Copiii nascuti pe teritoriul Romaniei, din parinti cetateni romani, sunt cetateni romani.
Sunt, de asemenea, cetateni romani cei care:
a) s-au nascut pe teritoriul statului roman, chiar daca numai unul dintre parinti este cetatean roman;
b) s-au nascut in strainatate si ambii parinti sau numai unul dintre ei are cetatenia romana.
Copilul gasit pe teritoriul statului roman este cetatean roman, daca nici unul dintre parinti nu este cunoscut.

B. Prin adoptie

Art. 6.
Cetatenia romana se dobandeste de catre copilul cetatean strain sau fara cetatenie prin adoptie, daca adoptatorii sunt cetateni romani, iar adoptatul nu a implinit varsta de 18 ani.
In cazul in care numai unul dintre adoptatori este cetatean roman, cetatenia adoptatului minor va fi hotarata, de comun acord, de catre adoptatori. In situatia in care adoptatorii nu cad de acord, instanta judecatoreasca competenta sa incuviinteze adoptia va decide asupra cetateniei minorului, tinand seama de interesele acestuia. In cazul copilului care a implinit varsta de 14 ani este necesar consimtamantul acestuia.
Daca adoptia se face de catre o singura persoana, iar aceasta este cetatean roman, minorul dobandeste cetatenia adoptatorului.

Art. 7.
In cazul declararii nulitatii sau anularii adoptiei, copilul care nu a implinit varsta de 18 ani este considerat ca nu a fost niciodata cetatean roman, daca domiciliaza in strainatate sau daca paraseste tara pentru a domicilia in strainatate.
In cazul desfacerii adoptiei copilul care nu a implinit varsta de 18 ani pierde cetatenia romana pe data desfacerii adoptiei, daca acesta domiciliaza in strainatate sau daca paraseste tara pentru a domicilia in strainatate.

C. Prin acordare la cerere

Art. 8.
Cetatenia romana se poate acorda, la cerere, persoanei fara cetatenie sau cetateanului strain, daca indeplineste urmatoarele conditii:
a) s-a nascut si domiciliaza, la data cererii, pe teritoriul Romaniei sau, desi nu s-a nascut pe acest teritoriu, locuieste in mod legal, continuu si statornic pe teritoriul statului roman de cel putin 7 ani sau, in cazul in care este casatorit cu un cetatean roman, de cel putin 5 ani;
b) dovedeste prin comportarea si atitudinea sa loialitate fata de statul si de poporul roman;
c) a implinit varsta de 18 ani;
d) are asigurate mijloacele legale de existenta;
e) este cunoscut cu o buna comportare si nu a fost condamnat in tara sau in strainatate pentru o infractiune care il face nedemn de a fi cetatean roman;
f) cunoaste limba romana si poseda notiuni elementare de cultura si civilizatie romaneasca, in masura suficienta pentru a se integra in viata sociala;
g) cunoaste prevederile Constitutiei Romaniei.
Termenele prevazute la alin. 1 lit. a) pot fi reduse pana la jumatate in cazul in care solicitantul este o personalitate recunoscuta pe plan international.

Art. 9.
Copilul nascut din parinti cetateni straini sau fara cetatenie si care nu a implinit varsta de 18 ani dobandeste cetatenia romana o data cu parintii sai.
In cazul in care numai unul dintre parinti dobandeste cetatenia romana, parintii vor hotari, de comun acord, cu privire la cetatenia copilului. In situatia in care parintii nu cad de acord, tribunalul de la domiciliul minorului va decide, tinand seama de interesele acestuia. In cazul copilului care a implinit varsta de 14 ani este necesar consimtamantul acestuia.
Copilul dobandeste cetatenia romana pe aceeasi data cu parintele sau.

Art. 10.
Cetatenia romana se poate acorda si persoanei care a avut aceasta cetatenie si care cere redobandirea ei, cu pastrarea cetateniei straine si stabilirea domiciliului in tara sau cu mentinerea acestuia in strainatate, daca indeplineste in mod corespunzator conditiile prevazute la art. 8 lit. b), c) si e).
Parintii care se repatriaza si solicita redobandirea cetateniei romane hotarasc si in privinta cetateniei copiilor lor minori. In situatia in care parintii nu cad de acord, tribunalul de la domiciliul minorului va decide, tinand seama de interesele acestuia. In cazul copilului care a implinit varsta de 14 ani este necesar consimtamantul acestuia.
Redobandirea cetateniei de catre unul dintre soti nu are nici o consecinta asupra cetateniei celuilalt sot. Sotul cetatean strain sau fara cetatenie al persoanei care se repatriaza si redobandeste cetatenia romana poate cere dobandirea cetateniei romane in conditiile prezentei legi.


CAPITOLUL III
Procedura acordarii cetateniei romane
Art. 11.
Aprobarea cererilor de acordare a cetateniei romane se face prin hotarare a Guvernului care apreciaza, in acest sens, asupra propunerilor ministrului justitiei. Hotararea Guvernului se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 12.
Cererea de acordare a cetateniei romane se face personal sau prin mandatar cu procura speciala si autentica si va fi insotita de acte care dovedesc indeplinirea conditiilor prevazute de prezenta lege.

Art. 13.
Cererea de acordare a cetateniei romane se adreseaza comisiei pentru constatarea conditiilor de acordare a cetateniei, care functioneaza pe langa Ministerul Justitiei.
Comisia, formata din 5 magistrati de la Tribunalul Bucuresti, este desemnata, pe o perioada de 4 ani, de presedintele acestei instante.
Presedintele comisiei este magistratul cu functia cea mai mare sau, la functii egale, magistratul cu cea mai mare vechime in functie.
Comisia are un secretariat condus de un consilier din Ministerul Justitiei, desemnat de ministru.

Art. 14.
Comisia dispune, pe cheltuiala petitionarului, publicarea in extras a cererii de acordare a cetateniei romane in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a.
Examinarea cererii de catre comisie se va putea face numai dupa trecerea a 30 de zile de la data publicarii acesteia.

Art. 15.
In vederea solutionarii cererii, comisia poate dispune:
a) completarea actelor, precum si orice explicatii din partea petitionarului;
b) solicitarea de relatii de la orice autoritati;
c) citarea oricarei persoane care ar putea da informatii folositoare.

Art. 16.
Autoritatile publice care detin date sau informatii din care rezulta ca solicitantul nu intruneste conditiile legale pentru acordarea cetateniei sunt obligate sa le comunice comisiei.
Orice persoana poate face intampinare la comisia prevazuta la art. 13, cu privire la cererea de obtinere a cetateniei romane, in cazul prevazut la alin. 1.

Art. 17.
Dupa examinarea cererii comisia va intocmi un raport pe care il va inainta, impreuna cu cererea de acordare a cetateniei romane, ministrului justitiei.
In raport se va mentiona, in mod obligatoriu, daca sunt sau nu sunt intrunite conditiile legale pentru acordarea cetateniei.

Art. 18.
Pe baza raportului comisiei ministrul justitiei va prezenta Guvernului proiectul de hotarare pentru acordarea cetateniei.
In cazul in care nu sunt indeplinite conditiile cerute de lege pentru acordarea cetateniei, pebaza raportului comisiei ministrul justitiei va comunica aceasta petitionarului.

Art. 19.
Persoana careia i se acorda cetatenia romana, potrivit art. 8 si 10, cu stabilirea domiciliului in tara, depune in termen de 6 luni, in fata ministrului justitiei sau a secretarului de stat delegat anume in acest scop, juramantul de credinta fata de Romania.
Juramantul are urmatorul continut: "Jur sa fiu devotat patriei si poporului roman, sa apar drepturile si interesele nationale, sa respect Constitutia si legile Romaniei."
Persoana care a obtinut cetatenia romana in conditiile prevazute la art. 10, cu mentinerea domiciliului in strainatate, va depune juramantul de credinta in fata sefului misiunii diplomatice sau al oficiului consular al Romaniei din tara in care domiciliaza.

Art. 20.
Cetatenia romana se dobandeste pe data depunerii juramantului de credinta.
Dupa depunerea juramantului ministrul justitiei ori, dupa caz, seful misiunii diplomatice sau al oficiului consular va elibera persoanei careia i s-a acordat cetatenia romana un certificat constatator.CAPITOLUL IV
Dovada cetateniei romane
Art. 21.
Dovada cetateniei romane se face cu buletinul de identitate sau, dupa caz, cu cartea de identitate, pasaportul ori cu certificatul prevazut la art. 20 alin. 2.
Cetatenia copilului pana la varsta de 14 ani se dovedeste cu certificatul sau de nastere, insotit de buletinul ori cartea de identitate, dupa caz, sau pasaportul oricaruia dintre parinti.
In cazul in care copilul este inscris in buletinul sau in cartea de identitate, dupa caz, ori in pasaportul unuia dintre parinti, dovada cetateniei se face cu oricare dintre aceste acte.
Daca dovada cetateniei copilului pana la varsta de 14 ani nu se poate face in conditiile alineatului precedent, dovada se va putea face cu certificatul eliberat de organele de evidenta a populatiei.
Dovada cetateniei copiilor gasiti se face, pana la varsta de 14 ani, cu certificatul de nastere.

Art. 22.
In caz de nevoie misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei elibereaza, la cerere, dovezi de cetatenie pentru cetatenii romani aflati in strainatate.

CAPITOLUL V
Pierderea cetateniei romane
Art. 23.
Cetatenia romana se pierde prin:
a) retragerea cetateniei romane;
b) aprobarea renuntarii la cetatenia romana;
c) in alte cazuri prevazute de lege.

A. Prin retragerea cetateniei romane

Art. 24.
Cetatenia romana se poate retrage persoanei care:
a) aflata in strainatate, savarseste fapte deosebit de grave prin care vatama interesele statului roman sau lezeaza prestigiul Romaniei;
b) aflata in strainatate, se inroleaza in fortele armate ale unui stat cu care Romania a rupt relatiile diplomatice sau cu care este in stare de razboi;
c) a obtinut cetatenia romana prin mijloace frauduloase.
Cetatenia romana nu poate fi retrasa persoanei care a dobandit-o prin nastere.

Art. 25.
Retragerea cetateniei romane nu produce efecte asupra cetateniei sotului sau copiilor persoanei careia i s-a retras cetatenia.

B. Prin aprobarea renuntarii la cetatenia romana

Art. 26.
Pentru motive temeinice se poate aproba renuntarea la cetatenia romana persoanei care a implinit varsta de 18 ani si care:
a) nu este invinuita sau inculpata intr-o cauza penala ori nu are de executat o pedeapsa penala;
b) nu este urmarita pentru debite catre stat, persoane fizice sau juridice din tara sau, avand astfel de debite, le achita ori prezinta garantii corespunzatoare pentru achitarea lor;
c) a dobandit ori a solicitat si are asigurarea ca va dobandi o alta cetatenie.

Art. 27.
Pierderea cetateniei romane prin aprobarea renuntarii nu produce nici un efect asupra cetateniei sotului sau copiilor minori.
Cu toate acestea, in cazul in care ambii parinti obtin aprobarea renuntarii la cetatenia romana, iar copilul minor se afla impreuna cu ei in strainatate ori paraseste impreuna cu ei tara, minorul pierde cetatenia romana o data cu parintii sai, iar daca acestia au pierdut cetatenia romana la date diferite, pe ultima dintre aceste date.
Copilul minor care, pentru a domicilia in strainatate, paraseste tara dupa ce ambii parinti au pierdut cetatenia romana pierde cetatenia romana pe data plecarii sale din tara.
Dispozitiile alineatului precedent se aplica in mod corespunzator si in cazul in care numai unul dintre parinti este cunoscut sau este in viata.
Copilul minor, incredintat prin hotarare judecatoreasca parintelui care are domiciliul in strainatate si care renunta la cetatenie, pierde cetatenia romana pe aceeasi data cu parintele caruia i-a fost incredintat si la care locuieste, cu conditia obtinerii acordului celuilalt parinte, cetatean roman. In situatiile prevazute la alin. 2, 3 si 4 copilului care a implinit varsta de 14 ani i se cere consimtamantul.

C. Alte cazuri de pierdere a cetateniei romane

Art. 28.
Copilul minor, cetatean roman, adoptat de un cetatean strain, pierde cetatenia romana, daca, la cererea adoptatorului sau, dupa caz, a adoptatorilor, dobandeste cetatenia acestora in conditiile prevazute de legea straina. Minorului care a implinit varsta de 14 ani i se cere consimtamantul.
Data pierderii cetateniei romane in conditiile alin. 1 este data dobandirii de catre minor a cetateniei adoptatorului.
In cazul declararii nulitatii sau anularii adoptiei, copilul care nu a implinit varsta de 18 ani este considerat ca nu a pierdut niciodata cetatenia romana.

Art. 29.
In situatia prevazuta la art. 5 alin. 3 copilul gasit pierde cetatenia romana, daca pana la implinirea varstei de 18 ani i s-a stabilit filiatia fata de ambii parinti, iar acestia sunt cetateni straini.
Cetatenia romana se pierde si in cazul in care filiatia s-a stabilit numai fata de un parinte cetatean strain, celalalt parinte ramanand necunoscut.
Data pierderii cetateniei romane in conditiile alin. 1 si 2 este data stabilirii filiatiei copilului.

CAPITOLUL VI
Procedura retragerii cetateniei romane si aprobarii renuntarii la cetatenia romana
Art. 30.
Guvernul Romaniei dispune prin hotarare retragerea cetateniei romane sau, dupa caz, aprobarea renuntarii la cetatenia romana, apreciind asupra propunerii ministrului justitiei, facuta potrivit procedurii prevazute la art. 13-18.

Art. 31.
Orice autoritate sau persoana care are cunostinta de existenta unui motiv pentru retragerea
cetateniei romane poate sesiza, in scris, comisia de pe langa Ministerul Justitiei, avand obligatia sa produca dovezile de care dispune.
Comisia sesizata poate cere date sau informatii de la orice autoritate sau persoana care are cunostinta despre existenta situatiei prevazute la art. 24.

Art. 32.
Cererea de renuntare la cetatenia romana se face personal sau prin mandatar cu procura speciala si autentica si se depune la comisia care functioneaza pe langa Ministerul Justitiei, care va proceda potrivit prevederilor art. 13-18.

Art. 33.
Data pierderii cetateniei romane prin retragere sau prin aprobarea renuntarii la aceasta este data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a hotararii Guvernului.

CAPITOLUL VII
Dispozitii finale si tranzitorii
Art. 34.
Sunt si raman cetateni romani persoanele care au dobandit si au pastrat aceasta cetatenie potrivit legislatiei anterioare.

Art. 35.
Fostii cetateni romani care, inainte de data de 22 decembrie 1989, au pierdut cetatenia romana din diferite motive o pot redobandi la cerere, in baza unei declaratii autentificate, in strainatate, la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei, iar in tara, la notarul public, chiar daca au alta cetatenie si nu isi stabilesc domiciliul in Romania. Beneficiaza de dispozitiile alin. 1 si cei carora li s-a ridicat cetatenia romana fara voia lor sau din alte motive neimputabile lor, precum si descendentii acestora.

Art. 36.
Cererile privind acordarea cetateniei romane si aprobarea renuntarii la cetatenia romana sunt supuse unei taxe prevazute de lege.
Prin derogare de la prevederile alin. 1, redobandirea cetateniei romane potrivit prevederilor art. 35 este scutita de plata taxelor consulare.

Art. 37.
Persoanele carora li s-a acordat cetatenia romana, potrivit legii, au toate drepturile si libertatile, precum si obligatiile prevazute prin Constitutie si prin legile tarii pentru cetatenii romani.

Art. 38.
Cetatenia romana cu titlu de "cetatenie de onoare"" se poate acorda unor straini pentru servicii deosebite aduse tarii si natiunii romane, la propunerea Guvernului, fara nici o alta formalitate, de catre Parlamentul Romaniei.
Persoanele care au dobandit cetatenia de onoare se bucura de toate drepturile civile si politice recunoscute cetatenilor romani, cu exceptia dreptului de a alege si de a fi ales si de a ocupa o functie publica.

Art. 39.
Pentru situatiile in care se cere consimtamantul minorului care a implinit varsta de 14 ani, acesta trebuie facut in forma unei declaratii autentice date in fata notarului public.

Art. 40.
Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei.
Cererile aflate in curs de solutionare la data intrarii in vigoare a prezentei legi se vor rezolva in conformitate cu prevederile acesteia. Conditiile de dobandire a cetateniei romane raman supuse reglementarilor in vigoare la data depunerii cererii.

Art. 41.
Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Legea nr. 24/1971 - Legea cetateniei romane, Decretul-lege nr.137/1990 privind unele dispozitii referitoare la cetatenia romana, prevederile art. 3 si ale art. 8 din Decretul-lege nr.7/1989 privind repatrierea cetatenilor romani si a fostilor cetateni romani, precum si orice alte dispozitii contrare prevederilor prezentei legi.


Modificari la legea cetateniei romane
(index acte normative)
O.G. nr.84/2001
privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor modifica in mod corespunzator.

O.U.G. nr.167/2001
privind suspendarea aplicarii prevederilor art. 35 din Legea cetateniei nr. 21/1991, republicata suspenda pe o perioada de 6 luni aplicarea prevederilor art. 35.

O.U.G. nr.68/2002
pentru modificarea si completarea Legii cetateniei romane nr. 21/1991 modifica art. 36 alin. (2); introduce un alin. nou dupa alin. (1) la art. 10, un alin. nou dupa alin. (2) la art. 18, un alin. nou dupa alin. (2) la art. 20; abroga art. 35.

L. nr.542/2002
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 68/2002 pentru modificarea si completarea Legii cetateniei romane nr. 21/1991 introduce un alin. nou la art. 18 dupa alin. (2), un alin. nou la art. 20 dupa alin. (2)

O.U.G. nr.160/2002
privind suspendarea aplicarii unor dispozitii din Legea cetateniei romane nr. 21/1991 suspenda pe o perioada de 6 luni prevederile art. 10 alin. (2) si art. 36 alin. (2)

L. nr.165/2003
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 160/2002 privind suspendarea aplicarii unor dispozitii din Legea cetateniei romane nr. 21/1991 - aproba O.U.G. nr. 160/2002 cu urmatoarea modificare: suspenda pe o perioada de 6 luni, de la data intrarii in vigoare a ordonantei, prevederile art. 10 alin. (2) si art. 36 alin. (2) pentru o noua reglementare privind redobandirea cetateniei romane.

O.U.G. nr.43/2003
pentru modificarea si completarea Legii cetateniei romane nr. 21/1991 - modifica art.5 alin. 3, art.8 alin.1 lit.a,b,d si g, art.8 alin.2, art.10, art.11 alin.1, art.12, art.15 lit.a, art.18, art.19, art.20 alin.2, art.36 alin.2, art.39; introduce un nou alineat dupa alin. 2 la art. 8, art. 101, art. 102, doua noi alineate dupa alin. 3 la art 20, lit. d la art. 24 alin. 1, alin. 2 la art. 32, un nou alineat dupa alin. 1 la art.33, art. 371.dispune republicarea.

L. nr.248/2003
pentru completarea Legii cetateniei romane nr. 21/1991, republicata - introduce alin. (2) la art. 12, alin.11 la art. 13.

L. nr.405/2003
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 43/2003 pentru modificarea si completarea Legii cetateniei romane nr. 21/1991 - aproba O.U.G. nr. 43/2003 si modifica art.5 alin. (3), art.8 alin. (1) lit. b); introduce lit. d) la art. 24 alin. (1)
Revino la pagina superioară: Legislaţie
Alte titluri din aceeaşi categorie:

Obține diploma UAIC studiind la Bălți

Admitere 2011-2012 România

Admitere 2010-2011 România

Admitere 2009-2010 România

Şcolarizarea cetăţenilor din Republica Moldova în învatamântul liceal şi superior de stat din România în anul şcolar/universitar 2008-2009

Legea nr. 21/1991 a Cetăţeniei Române

Declaraţia de Independenţă a Republicii Moldova

Constituţia României

Constituţia Republicii Moldova

Şcolarizarea cetăţenilor din Republica Moldova în învăţământul liceal şi superior de stat din România în anul şcolar/universitar 2007-2008

Scolarizarea cetatenilor din Republica Moldova in invatamantul liceal si superior de stat din Romania în anul şcolar/universitar 2006-2007

Acordarea/prelungirea dreptului de sedere temporara

Acte Necesare Pentru Redobândirea Cetăţeniei Române

Întrebări şi răspunsuri

Ultimele răspunsuri

 • #1 Lilyutza pentru natalita.popescu
  Odata ce esti si cetatean roman nu cred ca ai nevoie de acte din Republica Moldova, cel mai bine intrenati la starea civila din localitatea viitorului...

 • #2 Anusca pentru dorin1995
  dar daca depui direct la universitate si nu intri la buget sau eventual deloc mai poti depune si la consulat sau mu mai ai voie ?
  ...

 • #3 cielfanthom pentru dorin1995
  Salut!
  In acest caz aplici ca oricare alt absolvent de liceu, depunand dosarul la consulat(pentru a candida pentru unul din locurile pentru etnici rom...

 • #4 marinaian pentru Alina
  cei mai marsavi soferi sand pe ruta BRASOV-CHISINAU si sunt cei mai mari tepari. Evitari autobuzele lor de la orele 19:00 si 21:00. Eu de ultimu timp ...

 • #5 luminitacumpana pentru D0ina
  Ca basarabean cu diploma din rep. Moldova , nu e nevoie de echivalare dar ca romani cu diploma de la Moldova e necesar de echivalat la CNRED. Cu o ase...

 • #6 adaiulica pentru nicu_d
  salut, anul trecut nu a fost nevoie de echivalare de diploma cei de la universitate ocupanduse personal, dar trebuie sa intrebi la universitatea care ...

 • #7 lilik pentru Bogdanpop
  si tu ai scos vreodata bani de pe siteul asta?
  ...

 • #8 donici.vyiorel pentru Ciobanu_V
  Buna, lasa-mi un msg pe e-mail donici.vyiorel@gmail.com cu mai multe detalii gen, orasul in care ai vrea sa te transferi, la medicina generala/dentara...

 • #9 crinna pentru larisa2726
  aproape 10 media, ca sunt doar 5 locuri la masterat...

 • #10 adaiulica pentru Cornel
  deci poti in acest caz sa aplici pentru un liceu/colegiu in Romania, poti beneficia de locurile acordate de statul Roman ( astfel primind o bursa de 5...

Parteneri

Basarabeni.Ro

PROIECT realizat in cadrul OSB Timisoara

osb.basarabeni.ro

PROIECT administrat si intretinut de Basarabeni Media Grup

randat în 	0.0179 secunde