Basarabeni.Ro

Portalul Basarabenilor din România

Avocat basarabeni.ro -Lăcătuș Igor
Campania Pro Cetăţenie Română
[o]

16 iulie 2024, ora locală: 19:27

 

FCRCHM cere autoritatilor statului roman masuri concrete impotriva extremismului maghiar

adăugat 25 martie 2010, 11:52, la Românii de Pretutindeni

maghiari,covasna,extremism,romania,basarabeni

Adunarea Forumului Civic al Românilor din judeţele Covasna, Harghita şi Mureş(FCRCHM), reprezentand circa 400.000 de romani, întrunită in 20 martie 2010, la Topliţa, judeţul Harghita, adresează autorităţilor Statului Român: Parlamentului, Preşedinţiei şi Guvernului României, precum şi întregii societăţii româneşti prezentul un memorandum in care se cer masuri concrete impotriva extermismului maghiar si pentru incetarea discriminarii la care romanii sunt supusi in cele trei judete, transmite Romanian Global News.

„Ne adresăm autorităţilor statului şi clasei politice româneşti care decid prezentul şi viitorul ţării să-şi îndrepte atenţia şi energia spre problemele reale ale ţării şi ale poporului român.

Noi, românii din Covasna, Harghita şi Mureş, din inima ţării, pe lângă problemele cu care se confruntă toţi fraţii noştri de pe cuprinsul patriei, la peste 90 de ani de la Marea Unire, încă ducem cu greu povara luptei pentru păstrarea identităţii şi a fiinţei noastre naţionale.

Dorim să se înţeleagă că în aceste trei judeţe trăim peste 400.000 de români. Suntem urmaşii celor care secole de-a rândul au înfruntat „cele mai aspre mijloace cu scopul de a ne desfiinţa şi maghiariza", cum a afirmat cel ce a fost întâiul patriarh al României, Miron Cristea, fiu al Topliţei Române.

În judeţele Covasna, Harghita şi parţial Mureş din mijlocul României - pământ natal al poporului român - cu cea mai mare densitate de cetăţi dacice şi castre romane după Ţara Haţegului - se produce un fenomen antieuropean de enclavizare nemaiîntâlnit în Europa. Comunitatea maghiară se transformă într-o masă etnică închisă, blocată între propriile frontiere mentale, obsesiv segregaţioniste.

An de an, cu paşi mărunţi dar hotărâţi, fără oprelişti, s-a ajuns la crearea de facto a unui stat în stat, cu imn, cu drapel, cu stemă. Numai orbii nu văd şi răuvoitorii nu înţeleg direcţia în care se merge. Opinia publică românească trebuie să înţeleagă faptul că probleme precum separatismul, izolarea, a doua limbă oficială, discriminarea românilor pe meleagurile natale nu sunt doar probleme ale românilor din Arcul Intracarpatic, ele vizează întreaga ţară.

Nesocotindu-se spiritul conciliant al românilor, o parte a liderilor şi formatorilor de opinie maghiari reiterează continuu sloganuri şi practici iredentiste, anacronice şi medievale.

Protestăm împotriva modului în care populaţia românească din zonă este nesocotită, marginalizată şi tratată ca o populaţie aservită, neexistând egalitate de şanse la obţinerea unui loc de muncă şi nici un comportament civic prietenesc şi colaborare, ci doar unul de intoleranţă şi exclusivism.

În mentalul colectiv al comunităţilor româneşti din Arcul Intracarpatic sunt încă prezente crimele şi nelegiuirile comise împotriva românilor sub stăpânire maghiară, doar pentru vina că erau români, deportările şi înrolările în detaşamentele de muncă forţată, dărâmarea samavolnică a lăcaşurilor de cult ortodoxe şi greco-catolice, distrugerea a tot ceea ce au fost monumente şi simboluri româneşti, în anii ce au urmat Dictatului de la Viena şi cazurile de intoleranţă şi discriminare de care au avut parte în timpul Regiunii Autonome Maghiare.

Mult trâmbiţata autonomie secuiască, în toate timpurile, a însemnat pentru românii din zonă asuprire, umilinţe, intoleranţă, şi în cele din urmă asimilare. Sunt toate acestea argumente pentru care nu vom putea rămâne indiferenţi la aceste incitări periculoase, şi nu vom fi niciodată de acord cu proiectul ce vizează autonomia pe criterii etnice a aşa-zisului „ţinut secuiesc".

Demersurile liderilor maghiari pentru obţinerea autonomiei teritoriale sunt întreprinse cu ignorarea totală a comunităţii româneşti, fapte care în fond reprezintă acte de nepermisă aroganţă şi sfidare la adresa locuitorilor care nu aparţin etniei maghiare din judeţele Covasna, Harghita şi Mureş - şi totodată un atac la adresa unităţii naţionale.

Majoritatea discursurilor liderilor maghiari sunt astfel concepute ca şi când istoria acestor meleaguri ar începe doar odată cu aşezarea secuilor aici, ar fi fost făcută doar de aceştia, o istorie în care românii nici nu ar fi fost şi nici nu ar mai avea ce să caute.

Românii din această parte de ţară nu dispun de instrumente legale şi pârghii eficiente pentru a contracara prin forţe proprii efectele negative ale descentralizării, în raporturile cu autorităţile administraţiei publice locale aflate sub autoritatea perpetuă a formaţiunilor etnice maghiare.

De aceea solicităm autorităţilor statului: Parlamentului României, Preşedinţiei, Guvernului, precum şi întregii societăţi româneşti, Patriarhiei, Academiei, mass-media, societăţii civile - să ia atitudine şi să-şi exprime, public şi neechivoc, o poziţie tranşantă referitor la acţiunile iredentiste, revizioniste şi separatiste, care atentează făţiş la unitatea şi suveranitatea statului şi naţiunii române şi la existenţa noastră pe aceste locuri.

Ne îngrijorează uşurinţa cu care s-a adoptat tacit de Senatul României legea promovată de UDMR cu privire la regionalizarea României, lege prin care se doreşte refacerea formulei staliniste, de tristă amintire, a Regiunii Autonome Maghiare, şi a regiunii de nord-est a Transilvaniei, ruptă din trupul ţării, prin Dictatul de la Viena.

Cerem ca în perspectiva reorganizării regiunilor de dezvoltare social-economică şi a unităţilor administrativ-teritoriale ale ţării, în concordanţă cu cerinţele Uniunii Europene, în configurarea acestora să nu prevaleze criteriul etnic, care s-a dovedit generator de disfuncţionalităţi, discriminări şi subdezvoltare.

Solicităm Camerei Deputaţilor şi Preşedintelui României să nu adopte şi să nu promulge Legea Statutului minorităţilor naţionale, iniţiată de UDMR şi însuşită de Guvern, act normativ prin care se urmăreşte legiferarea bazei autonomiei teritoriale pe criterii etnice, sub formula autonomiei culturale.

Cerem Guvernului şi Parlamentului să adopte cadrul legislativ care să asigure respectarea statutului limbii române ca singură limbă oficială în activitatea instituţiilor administraţiei publice locale. Se impune adoptarea unor norme legale clare, imperative şi lipsite de echivoc care să garanteze, sub sancţiune, înlăturarea abuzurilor autorităţilor locale comise în aplicarea legii pe principiul că „ceea ce nu este interzis de lege înseamnă că este permis". În baza acestui principiu limba română este pusă în plan secund, sau chiar exclusă.

Solicităm înfiinţarea unei comisii parlamentare care să ancheteze toate abuzurile şi discriminările la care sunt supuşi românii din cele trei judeţe de către administraţia locală.

Cerem că prin lege, să fie stabilite garanţii în procesul de descentralizare, care să evite abuzurile şi discriminările românilor de către autorităţile locale, precum şi cele privind asigurarea cadrului legal de reprezentare a populaţiei româneşti din zonă în structurile decizionale legislative şi administrative locale şi centrale.

Deoarece autorităţilor administraţiei publice din judeţele Harghita şi Covasna si patial Mures, persistă cu bună ştiinţă în condiţionarea participării la concursul pentru ocuparea unor posturi din administraţia publică, de cunoaşterea limbii maghiare, solicităm identificarea şi sancţionarea persoanelor vinovate, precum şi prevenirea perpetuării acestei practici discriminatorii în activitatea autorităţilor administraţiei publice locale.

Cerem organelor în drept să interzică activitatea unor organizaţii separatiste care, deşi sunt în afara legii, nefiind înregistrate legal, fac propagandă pentru scoaterea unei părţi a teritoriului naţional de sub autoritatea statului român şi acţionează făţiş şi nestingherit pentru enclavizarea zonei Covasna, Harghita şi parţial Mureş, prin realizarea autonomiei teritoriale pe criterii etnice a aşa-zisului „ţinut secuiesc".

Solicităm organelor în drept să cerceteze şi să ia măsurile de rigoare împotriva activităţii clandestine şi ilegale a organizaţiilor paramilitare de tip fascisto-horthyst de pe teritoriul României.

Şi de această dată chemăm din nou pe concetăţenii de etnie maghiară la conlucrare, considerând că singura soluţie de convieţuire este buna înţelegere, bazată pe respectul reciproc, în spiritul valorilor creştine şi europene, şi nu separatismul şi enclavizarea. România a dovedit că este şi rămâne patria comună a tuturor fiilor ei, pe care îi ocroteşte deopotrivă, indiferent de etnia, naţionalitatea ori confesiunea lor, modelul interetnic românesc fiind apreciat pe plan internaţional.

Adunarea Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş nu este îndreptată împotriva maghiarilor, ci atrage atenţia autorităţilor centrale asupra necesităţii unei viziuni şi strategii coerente administrativ-legislative, a unui plan de dezvoltare economică a zonei, deoarece sărăcia este una din cauzele frecvente ale unor situaţii conflictuale pe fond etnic.

Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş doreşte să se manifeste în termenii contextului european, în care viitorul se construieşte pe respect reciproc pentru identitate şi o construcţie economico-socială comună."


Autor: Romanan Global News
Sursa: www.rgnpress.ro
E FOARTE GREU CA IN TARA TA SA FII ASUPRIT DE UN MUSAFIR VENIT CALARE PE CAL CARUI AI ACCEPTAT CU 1000 DE ANI SA SE STABILEASCA PEPAMANTUL TAU. SI E MAI RAU CUND CONDUCATORII (DEPUTATII, SENATORII, POLITICIENII ETC.) STAU CU OCHII INDREPTATI SPRE INTERESE PROPRII.
CIND TRECI PRIN COVASNA SI HARGHITA PARCA NU ESTI IN TARA TA. ASTAI REALITATE
A comentat ION CONDREA 26 martie 2010, 10:38
La multi ani! Romani Basarabeni
http://basarabenicraiova.wordpress.com/
A comentat bsrb 28 martie 2010, 17:24
Romanii,cit i-s ei de destepti,a trebuit sa ee o lectie de la moldoveni.Adica,cum nu trebuia de procedat.In 1989,cind a fost adoptata hotarirea de intoarcere la grafia latina,''desteptii'' nostri le-au trimis-inca nu separatistilor-un mesaj ''cum sa traiasca mai departe'' in...grafia latina.Pe linga risetele care se auzeau pina la Chisinau,la primirea acestui ''document'',eu au si trecut hotariti la separatizm.In acest mod s-a uitat si in gura gagautilor-dindu-le autonomie,acum si tiganii se supara ca nu-s ''tigani'',dar ''rromi''...Noua,cu caracterul nostru''mioritic'' asa si ne trebuie-o ocazie ca in 1989 sa o scapi care se intimpla o data la 1000 ani-cind Pribaltica sa desprins de USSR trebuia si noi peste noapte sa ne lipim de RO-nu mai era vorba acum de ''cnezatele'' care se inmultesc...Acum RO ii trebuie un Ceausescu[sa tineti minte-max peste 10 ani ii vor fi ridicate monumente].Cine a auzit pe vremea lui manele tiganesti si intentie de separatizm unguresc-tiganesc? Vrednic barbat!!! O singura gresala a facut-in martie 1989 cind sa comunicat intregii lumi ca RO a devenit unica tara in lumea intreaga care s-a achitat cu toate datoriile[personal am citit in ''pravda''-dar acolo baietii erau seriosi],si zic,dupa asasta comunicare de li se dadea romanilor mai multa energie,li se marea salariile,slabea ideologia...va asigur,se mentinea dinastia Ceausescu si acum.Ca in Azrbaidgan,Corea de Nord,etc.Asa insa-Unire Romani! Amintiti-va de "Miorita''-''Baciul Ungurean...'' Cititi clasica!
A comentat grig 28 martie 2010, 17:25


‹ înapoi la Ultimele Ştiri | sus ▲

Întrebări şi răspunsuri

Ultimele răspunsuri

 • #1 Lilyutza pentru natalita.popescu
  Odata ce esti si cetatean roman nu cred ca ai nevoie de acte din Republica Moldova, cel mai bine intrenati la starea civila din localitatea viitorului...

 • #2 Anusca pentru dorin1995
  dar daca depui direct la universitate si nu intri la buget sau eventual deloc mai poti depune si la consulat sau mu mai ai voie ?
  ...

 • #3 cielfanthom pentru dorin1995
  Salut!
  In acest caz aplici ca oricare alt absolvent de liceu, depunand dosarul la consulat(pentru a candida pentru unul din locurile pentru etnici rom...

 • #4 marinaian pentru Alina
  cei mai marsavi soferi sand pe ruta BRASOV-CHISINAU si sunt cei mai mari tepari. Evitari autobuzele lor de la orele 19:00 si 21:00. Eu de ultimu timp ...

 • #5 luminitacumpana pentru D0ina
  Ca basarabean cu diploma din rep. Moldova , nu e nevoie de echivalare dar ca romani cu diploma de la Moldova e necesar de echivalat la CNRED. Cu o ase...

 • #6 adaiulica pentru nicu_d
  salut, anul trecut nu a fost nevoie de echivalare de diploma cei de la universitate ocupanduse personal, dar trebuie sa intrebi la universitatea care ...

 • #7 lilik pentru Bogdanpop
  si tu ai scos vreodata bani de pe siteul asta?
  ...

 • #8 donici.vyiorel pentru Ciobanu_V
  Buna, lasa-mi un msg pe e-mail donici.vyiorel@gmail.com cu mai multe detalii gen, orasul in care ai vrea sa te transferi, la medicina generala/dentara...

 • #9 crinna pentru larisa2726
  aproape 10 media, ca sunt doar 5 locuri la masterat...

 • #10 adaiulica pentru Cornel
  deci poti in acest caz sa aplici pentru un liceu/colegiu in Romania, poti beneficia de locurile acordate de statul Roman ( astfel primind o bursa de 5...

Parteneri

Basarabeni.Ro

PROIECT realizat in cadrul OSB Timisoara

osb.basarabeni.ro

PROIECT administrat si intretinut de Basarabeni Media Grup

Românii de Pretutindeni

,,Teatrul e ca o mamă, te face să te-ntorci mereu...” - Festivalul Cultural „Zilele Basarabiei” la Timișoara
,,Teatrul e ca o mamă, te face să te-ntorci mereu...”Și pentru că OSB Timișoara dorește ca ediția a XVIII-a a Festivalului Cultural ,,Zilele Basarabiei” să rămână în memoria tututor, te invită la încă un spectacol de teatru.Acestei piese îi va conferi unicitate faptul că actorii din cadrul Teatrului ,,B.P.Hașdeu” [...] mai mult
Enigmele istoriei. Masacrul de la Bălţi, Katyn-ul României
Unul dintre cele mai cutremurătoare episoade ale celui de-Al Doilea Război Mondial s-a petrecut la marginea oraşului Bălţi, din Basarabia, scrie eurostiri.ro
Zona mlăştinoasă din lunca râului Răut a devenit mormânt pentru mii de soldaţi români. Deocamdată, nimeni nu a organizat vreo campanie sistematică [...] mai mult
REPORTAJ TVR INTERNATIONAL: DISPAR ROMÂNII DIN SUDUL BASARABIEI?
Jurnaliştii TVR Internaţional ne prezintă comunităţile istorice de români aflate... „La un pas de România". Ei sunt cei care duc tradiţiile mai departe şi încă mai poartă vorba românească, deşi localitatea lor aparţine altui stat. Ei sunt românii din dreapta Tisei, din sudul Dunării sau din Valea Timocului, transmite [...] mai mult
Zeci de studenți basarabeni au protestat la Timişoara, acuzând fraudarea alegerilor din Republica Moldova
Circa 80 de studenți basarabeni au protestat la Timişoara, în Piața Operei și în fața Consulatului Onorific al Republicii Moldova, exprimându-și nemulțumirea pentru modul în care au decurs alegerile prezidențiale din Moldova.
Aproape 80 de studenţi basarabeni au pornit ieri seară, în jurul orei 19, din Complexul Studențesc [...] mai mult
BOMBA aruncată de Traian Băsescu la oră de maximă audienţă: „Se va produce peste cinci ani, peste şapte ani, dacă există condiţii politice”
Fostul preşedinte Traian Băsescu susţine că partidul unioniştilor din Republica Moldova a ajuns de la 3% la 30% în zece ani şi că unirea s-ar putea produce „peste 5 ani, peste 7 ani”, dacă populaţiile celor două ţări vor vota acest lucru prin referendum şi dacă parlamentele vor fi şi ele de acord.
„În 2005, procentul unioniştilor [...] mai mult
Ce a declarat astăzi Klaus Iohannis în legătură cu UNIREA celor două state românești
Președintele României, Klaus Iohannis, a declarat în urmă cu câteva minute la Adevărul Live că subiectul unificării cu R. Moldova trebuie discutat în mod concret, planificat.
„Evident că trebuie să discutăm foarte așezat, cu un plan pe termen lung, care va fi abordarea României în chestiunea unificării cu Moldova”, [...] mai mult
Moldovanca – un sat basarabean uitat în taigaua siberiană
În anul 1949, în raionul Ciuna, regiunea Irkutsk, unde acum se află satul Novociunka, au fost aduși deportații din Moldova și Ucraina. Deportații erau considerați „dușmani ai poporului”. Prima locație a deportaților de care vorbim aici, a fost kilometrul 120.
Oamenii locuiau în barăci, care [...] mai mult
FOTO // George Simiona fost REȚINUT. Traian Băsescu vine cu o reacție: „Slugoilor, ce tare vă doare unionismul”
UPDATE 16.57 „Ticăloşilor sau Julien tu cu ce te ocupi ? În România, liderii celor care au manifestat azi la Bucureşti pentru Unirea României cu R. Moldova au fost reţinuţi şi băgaţi în dube de jandarmi. Vai de capul vostru, adunătură de ticăloşi trădători de țară. Cioloş, cât de slugi puteţi fi voi, Guvernul [...] mai mult
Poza zilei! Comrat: Hai, murgule, la căruță, c-a rămas înc-o străduță!

 


Asfaltări cu cai, căruțe și baloane de gaz sovietice, acestea sunt tehnologiile de ultimă oră aplicate în regiunea cu pretenții separatiste din sudul Moldovei.


Jurnalistul Vitalie Călugăreanu a postat pe Facebook o fotografie sugestivă despre lucrările de plombare a drumuruilor în „capitala” UTA Găgăuzia. Astfel, [...] mai mult
Calea Ferată din Moldova oferă 98 de bilete gratuite la Iași, cu ocazia a 98 de ani de la Unire
În data de 27 martie a.c. se împlinesc 98 de ani din ziua în care Sfatul Ţării a votat în favoarea Unirii Basarabiei cu România. Cu această ocazie, Calea Ferată din Moldova oferă posibilitatea de a sărbători Unirea la Iaşi unui grup de elevi din cadrul singurului liceu cu predare în limba română din Tiraspol [...] mai mult

randat în 	0.2016 secunde