Basarabeni.Ro

Portalul Basarabenilor din România

Avocat basarabeni.ro -Lăcătuș Igor
Campania Pro Cetăţenie Română
[o]

24 mai 2024, ora locală: 04:44

 

Un Raport despre situatia Istro-Romanilor

adăugat 21 februarie 2011, 14:05, la Românii de Pretutindeni • Articol publicat de Alexandru Rîșneac

Istro-Romani

Pe fondul activității Asociației “Andrei Glavina,” înființată la Triest în aprilie 1994, a editării primei publicații periodice în dialect istroromân de către Dr. Petru Rațiu, a participării la numeroase Congrese internaționale ale U.F.C.E. și ale Consiliului Europei, precum și a organizării la Universitatea din Pola a Simpozionului “Istroromânii ieri, azi, mâine” în martie 2000, cu participare științifică și oficială internațională, existența graiului istroromân, unul dintre cele patru dialecte românești, a ajuns la cunoștința Consiliului Europei.


Ca semnatară a Chartei Europene a limbilor regionale și minoritare (C.E.L.R.M.), Croația se află sub monitorizarea Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. La 12 martie 2008, Consiliul Europei (C.E.) a făcut public Raportul Comitetului său de Experți privind aplicarea de către Croația a C.E.L.M..R., care prevede un mecanism de control pentru evaluarea periodică a aplicării acesteia. În capitolul 2, Raportul Comitetului de Experți, “Evaluări privind aplicarea părților a II-a și a III-a ale Chartei,” acesta se referă, în premieră absolută, la dialectul istroromân (subcapitolul 2.1.2, & 48, istroromâna).


Pe baza Raportului oficial al Comitetului de Experți, deputatul din R. Moldova în Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (A.P.C.E.), Vlad Cubreacov, a depus la 17 aprilie 2008 “Proiectul de Rezoluție privind situația culturală dificilă a minorității istroromâne”, înregistrat ca document al C.E. cu nr. Doc. 11595, semnat de 34 de deputați din 20 de state membre ale Consiliului, cerând recunoașterea drepturilor lingvistice și culturale pentru comunitatea istroromână, în acord cu standardele europene.


Anterior, în vederea aderării Croației la Uniunea Europeană, un pas a fost făcut printr-o decizie a Ministerului croat al Culturii din 27 august 2007 prin care graiurile istroromâne au fost declarate “bun cultural nematerial” și incluse pe Lista bunurilor culturale croate nemateriale protejate. Se tratează de protecția rezervată unor manifestări etno-folclorice, dar nu aceleia a unei limbi, prevăzute de C.E.L.R.M., care prevede, spre exemplu, grădinițe de copii în limba populației minoritare, ore la școală în limba aceleiași populații, emisiuni în graiul acesteia la TV și radio local, etc.


La manifestările în sprijinul populației istroromâne, ca acelea ale “Asociației Decebal” la Triest în anul 2007, și la Sibiu, organizate împreună cu Asociația “Astra” în 2008, prilejuite de expoziția de documente din istoria istroromânilor a doctorului Ervino Curtis, s-a răspuns pe teritoriul croat cu organizarea unui program coordonat de dna. Zvezdana Vrzić, finanțat de autoritățile regiunii Istria, de NYU (Universitatea din New-York), care se bucură și de sponsorizarea TRACE, deși dna. Vrzić nu cunoaște dialectul istroromân sau limba română și în general nici o limbă romanică scrisă și vorbită. În cadrul acestui program a avut loc între 10-12 iulie 2009 la Jeian și Sușnievița un seminar axat pe un proiect întitulat “Ocrotirea limbii vlașchi sau jeianschi” care s-a repetat la 24 iunie 2010, la Sușnievița, consacrat aceluiași proiect al dnei. Vrzić.


De la început se observă că limba este tratată foarte reductiv, fiind retezată de rădăcina și legăturile ei firești cu limba română și aceasta este o tendință – sau un program- care nu poate tutela o limbă în pericol iminent de dispariție, ci numai a o slăbi (anula). În ce constă această “tutelă” sau ocrotire a zisei limbi “Vlașchi sau Jeianschi”? Ea constă în simpla scriere la calculator, “digitalizare”, a unor scurte povestiri în graiul “vlașchi” sau “jeianschi” și în editarea unui CD audio, cu un vocabular minim, chemat “limba de saka zi” (limba de fiecare zi). Limba se preconizează a fi scrisă după ortografia croată și s-a creat în acest scop un site pe internet, http://www.vlaski-zejanski.com și cu aceasta se consideră rezolvată problema limbii!


Site-ul pe internet are patru minuscule compartimente, printre care acela întitulat “Glasovi zajednice” (Vocile comunității), ale unei comunități orientate însă numai spre trecutul recent iugoslav, de o generație, apoi compartimentul tot minuscul, chemat “Nauci” (Știință), în care se vorbește de originea limbii în mod extrem de sumar, din care rezultă doar că nu se știe nimic precis de originea limbii, decât că ar fi ajuns cândva, prin secolul XVI, de undeva “din Balcani.”


Documentele care atestă prezența vlahilor (a românilor) la 1181 la râul Tagliamento, la 1321 în insula Krk (Veglia), actele de hotărnicie, “Atti di confinazione”, de la începutul secolului XIV în Istria, publicate de Carlo de Franceschi, care atestă prezența unei populații românești, etc., pentru a ne limita foarte, foarte mult, sunt complect ignorate-. Tot ce se recunoaște este totuși, că după toponomastică, etnia “vlahilor” era în trecut mult mai întinsă în Istria. Despre triestinul Ireneo della Croce și celebrul endoetnonim “rumeri” – rumeni cu n rotacizat- și limba acestora, “foarte asemănătoare cu a valahilor de la Dunăre”, mărturie scrisă și publicată de Ireneo della Croce la 1698 în “Historia antica e moderna, sacra e profana, della citta’ di Trieste”, despre acelea mai vechi ale episcopului Tomasini de la Cittanuova în Istria (1650), sau despre “Jus valachicum” reconfirmat la 1436 de Hanz Frankapan – Giovanni Frangipane- ban de Croația și Knez de Krk (Veglia), nu se menționează nicăieri nimic, cum dealtfel nu se menționează, în timpuri mult mai recente, de “Itinerarul în Istria” a lui Ioan Maiorescu (1857), de scrierile despre limbă ale lui Iosif Popovici, Sextil Pușcariu, Leca Morariu, Traian Cantemir, Matteo Bartoli, Petar Skok, August Kovačec, sau acelea istorice ale lui Franz Miklosich, Konstantin Jirecek, Sextil Pușcariu, Silviu Dragomir, etc.; cum nu se menționează de școala cu ore de predare în dialect și limbă română literară, a lui Andrei Glavina, la Sușnievița, între anii 1919 și 1924.


În acest fel se creează imaginea unui popor al nimănui, fără origine și nume, în afara istoriei, rătăcit cine știe cum pe meleagurile Croației, a cărui identitate este redusă la numele unui sătuc.


Ne îndoim că în acest mod se creează condițiile pentru păstrarea și conștientizarea valorii limbei de către populația locală, așa cum afirmă în “programul de tutelă”, coordonatoarea acestei acțiuni. Căci în mod subînțeles, fără a o declara pe față, limba este considerată deja moartă și unica perspectivă a ei este mumificarea într-un muzeu, fără perspectivă de limbă vie. Se tratează deci o limbă încă vie, vorbită de vreo 500 de locutori în Istria, și vreo trei ori mai mult în lume, dar în grav pericol de-a dispărea în scurt timp, la fel cum s-ar trata o limbă de mult timp moartă.


Salvarea nu poate consta în a băga fragmente de limbă într-un CD audio pe internet, ci trebuie să fie activă, prin transmiterea, așa cum era până prin anii 1970, de la o generație la alta, astăzi slăbită, și de aceea este nevoie de transmitere vie ajutată și prin grădinițe de copii – căci limba se poate studia, dar nu învăța de copii preșcolari prin internet, ca limba aztecilor-, de un profesor calificat pentru învățarea chiar facultativă a limbii la școală, și încurajarea ei prin emisiuni la TV și radio locale, dacă intențiile de “revitalizare” ale limbii sunt sincere, și nu simplu etnobusiness și ipocrizie.


Drepturile lingvistice ale cetățeanului viu nu pot fi puse pasiv într-un muzeu de antichități, ele trebuie să se manifeste în mod activ, în viața de zi cu zi a comunității. Eforturile Croației, la care trebuie să se asocieze România, căci nu se tratează de o populație fără nume, legături și origine, așa cum este tratată în proiectul sus amintit, “Ociuvanie vlașkog ili jeianskog iezica”, ar trebui făcute în sensul bunei credințe și al aplicării legilor europene și al tratatelor bilaterale, în virtutea cărora mica comunitate croată din România, nu este considerată în mod reductiv “carașoveană,” ci se bucură de toate drepturile, i se recunoaște o origine și o limbă, are școli finanțate de statul român, etc.


Ne disociem de aceea de încercarea de rupere a graiului istroromân de limba română, de anulare a etnonimului de rumeri – de la romanus, rumân, rumăr -, astăzi legitim exprimat în sintagma istroromâni, și exprimăm opinia că măsurile preconizate care fac tabula rasa de istoria și filologia acestui ram al romanității, reducându-le la nivelul unor persoane fără competență culturală, nu pot fi acceptate de comunitatea științifică și de cea a statelor europene.
Ne disociem, de aceea, de măsurile de fațadă, de “ochii lumii,” care riscă să confunde salvarea unei limbi cu înhumarea ei, și cerem în schimb aplicarea standardelor europene.”

 

Raportul este redactat de Asociația culturală istroromână “Andrei Glavina”, pentru conformitate Dr. Petru Rațiu și este destinat uzului Ministerului de externe, Departamentului pentru românii de pretutindeni, a Ambasadorului României la C.E., Dl. Stelian Stoian, a Academiei Române și a instituțiilor de cultură.

 

2010

 Autor: Blog Roncea
Sursa: roncea.ro


‹ înapoi la Ultimele Ştiri | sus ▲

Întrebări şi răspunsuri

Ultimele răspunsuri

 • #1 Lilyutza pentru natalita.popescu
  Odata ce esti si cetatean roman nu cred ca ai nevoie de acte din Republica Moldova, cel mai bine intrenati la starea civila din localitatea viitorului...

 • #2 Anusca pentru dorin1995
  dar daca depui direct la universitate si nu intri la buget sau eventual deloc mai poti depune si la consulat sau mu mai ai voie ?
  ...

 • #3 cielfanthom pentru dorin1995
  Salut!
  In acest caz aplici ca oricare alt absolvent de liceu, depunand dosarul la consulat(pentru a candida pentru unul din locurile pentru etnici rom...

 • #4 marinaian pentru Alina
  cei mai marsavi soferi sand pe ruta BRASOV-CHISINAU si sunt cei mai mari tepari. Evitari autobuzele lor de la orele 19:00 si 21:00. Eu de ultimu timp ...

 • #5 luminitacumpana pentru D0ina
  Ca basarabean cu diploma din rep. Moldova , nu e nevoie de echivalare dar ca romani cu diploma de la Moldova e necesar de echivalat la CNRED. Cu o ase...

 • #6 adaiulica pentru nicu_d
  salut, anul trecut nu a fost nevoie de echivalare de diploma cei de la universitate ocupanduse personal, dar trebuie sa intrebi la universitatea care ...

 • #7 lilik pentru Bogdanpop
  si tu ai scos vreodata bani de pe siteul asta?
  ...

 • #8 donici.vyiorel pentru Ciobanu_V
  Buna, lasa-mi un msg pe e-mail donici.vyiorel@gmail.com cu mai multe detalii gen, orasul in care ai vrea sa te transferi, la medicina generala/dentara...

 • #9 crinna pentru larisa2726
  aproape 10 media, ca sunt doar 5 locuri la masterat...

 • #10 adaiulica pentru Cornel
  deci poti in acest caz sa aplici pentru un liceu/colegiu in Romania, poti beneficia de locurile acordate de statul Roman ( astfel primind o bursa de 5...

Parteneri

Basarabeni.Ro

PROIECT realizat in cadrul OSB Timisoara

osb.basarabeni.ro

PROIECT administrat si intretinut de Basarabeni Media Grup

Românii de Pretutindeni

,,Teatrul e ca o mamă, te face să te-ntorci mereu...” - Festivalul Cultural „Zilele Basarabiei” la Timișoara
,,Teatrul e ca o mamă, te face să te-ntorci mereu...”Și pentru că OSB Timișoara dorește ca ediția a XVIII-a a Festivalului Cultural ,,Zilele Basarabiei” să rămână în memoria tututor, te invită la încă un spectacol de teatru.Acestei piese îi va conferi unicitate faptul că actorii din cadrul Teatrului ,,B.P.Hașdeu” [...] mai mult
Enigmele istoriei. Masacrul de la Bălţi, Katyn-ul României
Unul dintre cele mai cutremurătoare episoade ale celui de-Al Doilea Război Mondial s-a petrecut la marginea oraşului Bălţi, din Basarabia, scrie eurostiri.ro
Zona mlăştinoasă din lunca râului Răut a devenit mormânt pentru mii de soldaţi români. Deocamdată, nimeni nu a organizat vreo campanie sistematică [...] mai mult
REPORTAJ TVR INTERNATIONAL: DISPAR ROMÂNII DIN SUDUL BASARABIEI?
Jurnaliştii TVR Internaţional ne prezintă comunităţile istorice de români aflate... „La un pas de România". Ei sunt cei care duc tradiţiile mai departe şi încă mai poartă vorba românească, deşi localitatea lor aparţine altui stat. Ei sunt românii din dreapta Tisei, din sudul Dunării sau din Valea Timocului, transmite [...] mai mult
Zeci de studenți basarabeni au protestat la Timişoara, acuzând fraudarea alegerilor din Republica Moldova
Circa 80 de studenți basarabeni au protestat la Timişoara, în Piața Operei și în fața Consulatului Onorific al Republicii Moldova, exprimându-și nemulțumirea pentru modul în care au decurs alegerile prezidențiale din Moldova.
Aproape 80 de studenţi basarabeni au pornit ieri seară, în jurul orei 19, din Complexul Studențesc [...] mai mult
BOMBA aruncată de Traian Băsescu la oră de maximă audienţă: „Se va produce peste cinci ani, peste şapte ani, dacă există condiţii politice”
Fostul preşedinte Traian Băsescu susţine că partidul unioniştilor din Republica Moldova a ajuns de la 3% la 30% în zece ani şi că unirea s-ar putea produce „peste 5 ani, peste 7 ani”, dacă populaţiile celor două ţări vor vota acest lucru prin referendum şi dacă parlamentele vor fi şi ele de acord.
„În 2005, procentul unioniştilor [...] mai mult
Ce a declarat astăzi Klaus Iohannis în legătură cu UNIREA celor două state românești
Președintele României, Klaus Iohannis, a declarat în urmă cu câteva minute la Adevărul Live că subiectul unificării cu R. Moldova trebuie discutat în mod concret, planificat.
„Evident că trebuie să discutăm foarte așezat, cu un plan pe termen lung, care va fi abordarea României în chestiunea unificării cu Moldova”, [...] mai mult
Moldovanca – un sat basarabean uitat în taigaua siberiană
În anul 1949, în raionul Ciuna, regiunea Irkutsk, unde acum se află satul Novociunka, au fost aduși deportații din Moldova și Ucraina. Deportații erau considerați „dușmani ai poporului”. Prima locație a deportaților de care vorbim aici, a fost kilometrul 120.
Oamenii locuiau în barăci, care [...] mai mult
FOTO // George Simiona fost REȚINUT. Traian Băsescu vine cu o reacție: „Slugoilor, ce tare vă doare unionismul”
UPDATE 16.57 „Ticăloşilor sau Julien tu cu ce te ocupi ? În România, liderii celor care au manifestat azi la Bucureşti pentru Unirea României cu R. Moldova au fost reţinuţi şi băgaţi în dube de jandarmi. Vai de capul vostru, adunătură de ticăloşi trădători de țară. Cioloş, cât de slugi puteţi fi voi, Guvernul [...] mai mult
Poza zilei! Comrat: Hai, murgule, la căruță, c-a rămas înc-o străduță!

 


Asfaltări cu cai, căruțe și baloane de gaz sovietice, acestea sunt tehnologiile de ultimă oră aplicate în regiunea cu pretenții separatiste din sudul Moldovei.


Jurnalistul Vitalie Călugăreanu a postat pe Facebook o fotografie sugestivă despre lucrările de plombare a drumuruilor în „capitala” UTA Găgăuzia. Astfel, [...] mai mult
Calea Ferată din Moldova oferă 98 de bilete gratuite la Iași, cu ocazia a 98 de ani de la Unire
În data de 27 martie a.c. se împlinesc 98 de ani din ziua în care Sfatul Ţării a votat în favoarea Unirii Basarabiei cu România. Cu această ocazie, Calea Ferată din Moldova oferă posibilitatea de a sărbători Unirea la Iaşi unui grup de elevi din cadrul singurului liceu cu predare în limba română din Tiraspol [...] mai mult

randat în 	0.2150 secunde